راهنمای تولید کلید RSA

تولید و استفاده از کلید RSA

جهت تولید کلید RSA پس از دریافت فایل تولیدکننده کلید، "KeyGenerator.exe" را بر روی کامپیوتر خود اجرا نموده و پس از اجرا، با تعیین نام پوشه‌ ذخیره‌سازی کلیدها، فایل‌های کلید که با فرمت‌های xml و rsa تولید می‌شوند، در این پوشه ذخیره خواهند شد. در هنگام تولید کالای جدید، محتویات داخل فایل "public.xml" را بدون تغییر به عنوان کلید عمومی برنامه وارد کنید.
در هنگام تولید کلید‌ها با اجرای فایل تولید کننده کلید RSA به نکات زیر توجه داشته باشید.

  • با توجه به اهمیت فایل‌های تولید شده، مراقبت از این فایل‌ها بر عهده کاربر توسعه‌دهنده است.
  • به هیچ عنوان محتویات داخل فایل "private.rsa" یا "private.xml" را در اختیار دیگران قرار ندهید.
  • جهت استفاده از کالا‌های تعریف شده در برنامه خود، نیاز است تا آنها را با کلید موجود در فایل "private" امضا کنید. اطلاعات مربوط به نحوه استفاده از این کلید در ارسال درخواست، در مستند راهنمای ارسال درخواست وجود دارد.